Opzetten en/ of doorlichten van administratie

Het is belangrijk om vanaf het begin uw administratie op orde te hebben. Verkeerde administratie kan grote gevolgen hebben, in het uiterste geval is zelfs faillissement mogelijk door onvoldoende inzicht in uw administratie. Beslissingen kunnen dientengevolge worden genomen op basis van verkeerde cijfers en overzichten. Wij helpen u om de financiële administratie op orde te hebben. 

 

De gevolgen van een verkeerde opzet van uw administratie kan verstrekkende gevolgen hebben.

 

Ook uw bank zal bij een kredietaanvraag altijd beoordelen of u uw informatievoorziening wel op orde heeft. Dat kan alleen met een goed en op maat ingerichte administratie.

 

Onze stelling is: uw administratie is geen noodzakelijk kwaad, maar maak gebruik van uw administratie door hem in te richten naar de behoeftes van uw onderneming en gebruik de rapportages als sturing van uw onderneming. Wij kunnen u helpen uw cijfers te interpreteren en deze te gebruiken voor toepassing van uw beleid.

 

Is uw administratie niet meegegroeid met uw onderneming of krijgt u niet (meer) de gegevens die u zo graag zou willen? Heeft u geen grip meer op uw administratie of heeft u het idee dat het efficiënter kan? Laat het ons weten en wij lichten uw administratie voor u door.


Administratie uitbesteden en op zoek naar de juiste persoon in Midden-Brabant?