Ad Interim:

Voor al uw boekhoudkundige, financiële en bedrijfseconomische opdrachten.

Inmiddels ruim 40 jaar ervaring op het gebied van talloze financiële en bedrijfseconomische vraagstukken, waardoor wij zeer breed inzetbaar zijn. 

 

Zit u tijdelijk verlegen om gekwalificeerd en betrouwbaar personeel? Wij kunnen deze periode voor u overbruggen. Dankzij onze ruime ervaring kunnen wij snel en adequaat werkzaamheden overnemen. Of dit nu voor een langere of kortere periode is. Dat geeft u in elk geval de tijd om een goede administratieve kracht of boekhouder / administrateur / controller te vinden.

 

Boekhouding: 

Onze administraties worden online bijgehouden zodat u overal en altijd toegang  heeft tot uw administratie. U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken over de dagelijkse back-ups.

Indien u wilt kunt u úw deel in de administratie verwerken en het gedeelte dat u wilt uitbesteden dat doen wij. Zo kunt u altijd uw up-to-date administratie raadplegen en kunnen wij ook over uw schouder meekijken of alles correct wordt ingevoerd en waar nodig correcties uitvoeren.

 

Voert u uw administratie in het Engels, Duits, Frans of Spaans? Voor ons is dit geen belemmering, wij voeren uw administratie uit in een van de hierboven genoemde talen.

U doet waar u goed in bent, wij doen waar wij goed in zijn.

Ook tijdelijke inzet van gekwalificeerd personeel, ter overbrugging van nieuwe medewerkers of tijdens drukte kunnen wij voor u verzorgen.

 

Opzetten en/of doorlichten van administraties: 

De gevolgen van een verkeerde opzet van uw administratie kan verstrekkende gevolgen hebben.

Het is zelfs mogelijk dat een bedrijf failliet gaat als gevolg van slechte informatievoorziening door slechte informatie uit uw administratie. Beslissingen kunnen dientengevolge worden genomen op basis van verkeerde cijfers en overzichten.

Ook uw bank zal bij een kredietaanvraag altijd beoordelen of u uw informatievoorziening wel op orde heeft. Dat kan alleen met een goed en op maat ingerichte administratie.

Onze stelling is: uw administratie is geen noodzakelijk kwaad, maar maak gebruik van uw administratie door hem in te richten naar de behoeftes van uw onderneming en gebruik de rapportages als sturing van uw onderneming. Wij kunnen u helpen uw cijfers te interpreteren en deze te gebruiken voor toepassing van uw beleid.

 

Is uw administratie niet meegegroeid met uw onderneming of krijgt u niet (meer) de gegevens die u zo graag zou willen? Heeft u geen grip meer op uw administratie of heeft u het idee dat het efficiënter kan? Laat het ons weten en wij lichten uw administratie voor u door.

 

Begeleiding van startende ondernemingen:

Over het opzetten van een nieuwe administratie komt meestal wat maatwerk bij kijken. De basis moet goed zijn. Uw administratie moet "toekomstproef" zijn zodat u ook op de langere termijn de juiste gegevens uit uw administratie kunt halen. Maar een ingeslopen fout kan nare financiële / fiscale gevolgen hebben met een lange nasleep. Voorkom dit en laat een professional uw administratie opstarten. Indien gewenst kunnen wij u voor een afgesproken tijd begeleiden tegen een vast maandtarief of op basis van nacalculatie.

 

Budgettering/begroting: 

U wilt graag weten waar u financieel gezien staat. Draait uw onderneming wel volgens verwachting? 

U heeft het beredruk, maar rendeert uw onderneming naar verwachting? Wij stellen uw budget of begroting op op een manier die duidelijk is voor u en aansluit op uw administratie. Zo weet u maandelijks (of indien gewenst wekelijks) of uw onderneming nog wel winst maakt conform de verwachtingen . Met een goed budget/begroting creëert u een maatlat waarlangs u uw boekhouding legt. Zo kunt u indien gewenst tijdig maatregelen nemen ter voorkoming van erger.

 

Liquiditeitsbewaking: 

Een nachtmerrie voor sommige ondernemers: Kan ik mijn facturen op tijd betalen? Hoe houd ik grip op mijn geldstroom. Hoe ziet mijn geldstroom er uit over 4 weken of over 4 maanden of  tot het eind van het jaar? Inzicht in de geldstroom of ombuigen van de geldstroom waar mogelijk geeft u een hoop minder stress en geeft u uw nachtrust terug.

Wij kunnen uw liquiditeitsplanning opstellen op een inzichtelijke manier. Of u inzicht nu wilt in de dagelijkse geldstroom, per week, per maand, per jaar of per 5 jaar.

Wilt u liever zelf uw liquiditeit bewaken? Uiteraard kan dat. Wij kunnen voor u een systeem opzetten waarmee u zelf uw liquiditeit continue kunt bewaken.

 

Managementrapportages: 

Inzicht in uw administratie is belangrijk voor de sturing van uw bedrijf. Menig bedrijf is ten onder gegaan omdat de administratie niet op orde was. Inzicht is dus soms van levensbelang. Niet alleen voor u zelf maar ook bijvoorbeeld uw bank stelt hoge prijs op een goede administratie die punctueel en up-to-date is. Zonder de juiste (management)rapportages behoort een verruiming van uw bankkrediet naar alle waarschijnlijkheid niet tot de mogelijkheden.

Aan de hand van de managementrapportages die zijn toegesneden op uw bedrijf, kunnen wij u ook aangeven wat voor uw bedrijf belangrijk is. Zo weet u waar u op moet sturen en draagt een goede managementrapportage bij aan het resultaat van uw bedrijf.

 

Kostenbesparingen: 

Soms lopen zaken niet zoals u zou willen. Er moet worden bezuinigd. Samen met u lichten wij uw administratie door en kijken wij waar kostenbesparingen mogelijk zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat er inzicht is in de bestaande kostenstructuur. Wij zorgen voor het nodige inzicht en voeren de besparingen met u door waar nodig. Wellicht is een reorganisatie noodzakelijk en moeten er personeelsleden afvloeien. Ook daarbij kunnen wij u helpen.

 

Efficiency verbeter trajecten: 

Uw medewerkers van de administratie doen hun best, maar loopt het allemaal nog wel zoals u het zelf voor ogen had? Zijn uw mensen nog wel efficiënt? Dat een goede administratie van levensbelang is dat weet u, maar het kan ook zijn doel voorbij streven. Administreer wat nodig is voor het voeren van een goede bedrijfsvoering, al het overige kost u geld.

Wij lichten uw administratieve processen door en geven u advies in waar het efficiënter en dus goedkoper kan.

 

Personeelszaken: 

Wellicht uw duurste investering: uw personeel.

Wij verzorgen uw personeelsadministratie, doen de nodige aanmeldingen bij uw pensioenfonds en andere instanties, afhankelijk van uw bedrijfssector. Tevens kunnen wij de arbeidsovereenkomsten voor u opstellen en de looptijd bewaken zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 

Facturering: 

Het ritueel dat dagelijks, wekelijks, maandelijks of in het slechtste geval eens per kwartaal plaats vindt: De facturen moeten de deur uit. En u heeft het al zo druk....

Wij kunnen voor u de facturering overnemen in de frequentie die u wenst.

Daarnaast kunnen wij voor u de debiteurenbewaking overnemen. Vaak kan een administratiekantoor net wat meer druk zetten dan de onderneming zelf. Zo houdt u uw contacten zuiver en worden de betalingen tijdig op uw bankrekening bijgeschreven. 

 

Project administraties: 

Voor een goed inzicht in een of meerdere projecten is een project administratie een must.

Vaak wordt een project administratie opgezet voor grotere projecten waar het inzicht in de voortgang en kostenbewaking van ecomomisch belang is. Wilt u uw project financieel tijdig kunnen bijsturen dan is inzicht noodzakelijk. Een project administratie is dé methode om inzicht te krijgen of te behouden.

Aanvullend op de project administratie kan een budget worden opgesteld voor dat specifieke project of voor alle projecten. Zo houd u optimaal grip op uw projecten. Wij kunnen u van dienst zijn voor het  opzetten/voeren van een project administratie en/of het opstellen van project budgetten.

 

Fiscale aangiftes: 

Ook uw fiscale aangiftes kunnen wij voor u verzorgen:

  • Loonheffing
  • Omzetbelasting (incl. OSS regeling)
  • Vennootschapsbelasting
  • Teruggave Omzetbelasting EU landen
  • ICP (Intracommunautaire prestaties)
  • CBS

Jaarrekeningen:

Wij kunnen uw (concept) jaarrekening opstellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel..

  

Terugvragen buitenlandse BTW:

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers hun buitenlandse BTW niet terugvragen en laten dus geld liggen. Belasting betalen moet iedereen, maar liefst niet teveel.

In veel gevallen kunt u uw betaalde VAT, BTW, MwSt, TVA, Moms etc. terugvorderen van de belastingdiensten uit de betreffende EU landen.

Het terugvorderen van betaalde BTW in de EU vergt echter wel enige voorzichtigheid.

Hoewel een en ander is genormaliseerd in de EU, hanteert op fiscaal gebied elk EU land vele eigen regels.

U kunt van sommige landen daarom vervelende vragen verwachten naar aanleiding van uw ingediende teruggave verzoeken. Wilt u de teruggave liever uitbesteden? Wij kunnen u daarbij helpen. 

 

Bedrijfseconomische advisering: 

Of het nu gaat over investeringen, het opzetten van een nieuwe vestiging, vragen op het gebied van BTW (ook internationaal), onderbouwing van uw financieringsaanvraag, personeelszaken. Voor al uw bedrijfseconomische vragen kunt u bij ons terecht.

Wellicht is het verstandig om een vestiging te openen in het buitenland als veel werk verricht in een specifiek land. Door onze ruime ervaring kunt u met vragen van uiteenlopende aard bij ons terecht.

 

Opleidingen / Instructie:

Wilt u uw administratie (deels) zelf gaan voeren maar u weet niet goed hoe.

Waar moet u op letten en wat zijn de (vele) valkuilen.

U heeft behoefte aan specifieke, op uw onderneming toegespitste bijscholing?

Wij helpen u op weg en geven aan waar u op moet letten. Wij zorgen er voor dat u zelf  met voldoende kennis aan de slag kunt. En mocht u toch een keertje vastlopen dan zetten wij u weer op het juiste spoor.

Vele mensen zijn inmiddels door ons opgeleid/begeleid. Een aantal daarvan hebben inmiddels een zelfstandige functie als controller in diverse bedrijfstakken of zijn werkzaam als ervaren administratieve kracht met ervaring op allerlei gebied.